MR pracovisko:

– je v prevádzke od novembra 2007. V septembri 2016 bol realizovaný upgrade MR prístroja na Magnetom AVANTO FIT (1,5T).

– je zmluvným poskytovateľom všetkých zdravotných poisťovní – vyšetrenia sú plne hradené, je tu však možnosť vyšetrenia samoplatcov podľa platného cenníka (avšak len v závislosti od voľných termínov).

– je pripojené do siete T3C, čo je tele-rádiologické komunikačné centrum umožňujúce komunikáciu medzi ostatnými zdravotníckymi zariadeniami a ambulanciami (zasielanie obrazovej dokumentácie elektronicky zabezpečeným spôsobom).

– spĺňa systém manažérstva kvality podľa normy ISO EN 9001:2009, v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia so zameraním na magnetickú rezonanciu.

– všetci zamestnanci sú vysoko kvalifikovaní – pravidelne si zvyšujú odbornosť účasťou na školiacich akciách na Slovensku i v zahraničí.