Žiadanka na vyšetrenie magnetickou rezonanciou
Futurum s.r.o. pracovisko MAGNETICKEJ REZONANCIE Fakultná nemocnica, Legionárska 28, Trenčín 911 01
Meno a priezvisko pacienta